Archivo diario: 06/29/2015


Logo Compo
Ha arribat l’hora de renovar la nostra web perquè s’adapti a les noves exigències de Google (que no són poques) en matèria de posicionament a la web. Tenim una nova web responsive, és a dir, que s’adapta a la mida de la pantalla de tota mena de dispositius. També està optimitzada […]

Renovem la nostra pàgina web!